Een zestigste deel van een uur – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een zestigste deel van een uur” is: Minuut