Eenjarige plant; tantes van Harry P. en Pippi L – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Eenjarige plant; tantes van Harry P. en Pippi L” is: Petunia