Er zijn geen rozen zonder deze prikkels – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Er zijn geen rozen zonder deze prikkels” is: Doornen