Expiratie – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Expiratie” is: Ademtocht