Extreme vorm van zelfbestuur – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Extreme vorm van zelfbestuur” is: Autarkie