Fantasiewereld waar je via een kledingkast komt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Fantasiewereld waar je via een kledingkast komt” is: Narnia