Favoriet communicatiekanaal van Donald Trump – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Favoriet communicatiekanaal van Donald Trump” is: Twitter