Filmgenre van Charlie Chaplin en Mr Bean – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Filmgenre van Charlie Chaplin en Mr Bean” is: Slapstick