Filosoof waarbij Plato in de leer ging – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Filosoof waarbij Plato in de leer ging” is: Socrates