Fleurige kunst op koude ruiten – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Fleurige kunst op koude ruiten” is: ijsbloem