Flinke pens door te veel bier – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Flinke pens door te veel bier” is: Bierbuik