Franca Treur schreef er een dorsvloer vol mee – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Franca Treur schreef er een dorsvloer vol mee” is: Confetti