__ Freud stond aan de wieg van de psychoanalyse – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ Freud stond aan de wieg van de psychoanalyse” is: Sigmund