Gaan studenten op – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gaan studenten op” is: Kamers