Gaat aan oogsten vooraf – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gaat aan oogsten vooraf” is: Zaaien