Gaat een zeilboot die door de wind draait – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gaat een zeilboot die door de wind draait” is: Overstag