Galvanize was een hit van The __ Brothers – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Galvanize was een hit van The __ Brothers” is: Chemical