Gas met een sterke geur, zit in mest en zure regen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gas met een sterke geur, zit in mest en zure regen” is: Ammoniak