Gebeurt met bomen of een vonnis – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gebeurt met bomen of een vonnis” is: Vellen