Gebied waarover een Arabische vorst heerst – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gebied waarover een Arabische vorst heerst” is: Emiraat