Gebouw dat schipbreuk moet voorkomen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gebouw dat schipbreuk moet voorkomen” is: Vuurtoren