Gebruikt zijn snavel als visnet – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gebruikt zijn snavel als visnet” is: Pelikaan