Gedegenereerd, afgegleden, in- en inslecht – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gedegenereerd, afgegleden, in- en inslecht” is: Verdorven