Geen deel – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Geen deel” is: Geheel