Geestelijk leider aan het Russische hof rond 1910 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Geestelijk leider aan het Russische hof rond 1910” is: Raspoetin