__ gehaktdag, een boek van Richard Klinkhamer – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “__ gehaktdag, een boek van Richard Klinkhamer” is: Woensdag