Geliefde versvorm van Petrarca en Shakespeare – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Geliefde versvorm van Petrarca en Shakespeare” is: Sonnetten