Geluid van een mobiele telefoon – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Geluid van een mobiele telefoon” is: Beltoon