Geven, in de hoop er iets voor terug te krijgen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Geven, in de hoop er iets voor terug te krijgen” is: Offeren