Gewogen maar te licht __ – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Gewogen maar te licht __” is: Bevonden