Groente; veelgebruikte emoji – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Groente; veelgebruikte emoji” is: Aubergine