Grote inwoner van Londen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Grote inwoner van Londen” is: Big ben