Half mens, half leeuw; bewaakster van pyramides – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Half mens, half leeuw; bewaakster van pyramides” is: Sphinx