Heel formeel woord voor tegenover – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Heel formeel woord voor tegenover” is: Jegens