Heel smal straatje tussen huizen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Heel smal straatje tussen huizen” is: Steegje