Heelal; het geheel der gekende dingen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Heelal; het geheel der gekende dingen” is: Universum