Heet bij de Britten een dinner jacket – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Heet bij de Britten een dinner jacket” is: Smoking