Heet in extreme gevallen ook wel een nachtvlinder – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Heet in extreme gevallen ook wel een nachtvlinder” is: Avondmens