Heet ook wel panne – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Heet ook wel panne” is: Motorpech