Het afbrokkelen of afslijten door weer en wind – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het afbrokkelen of afslijten door weer en wind” is: Erosie