Het artsensymbool met de slang – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het artsensymbool met de slang” is: Esculaap