Het belangrijkste ingrediënt van snert – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het belangrijkste ingrediënt van snert” is: Erwten