Het eigen karakter van een samenleving of bedrijf – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het eigen karakter van een samenleving of bedrijf” is: Cultuur