Het geluid van een tevreden varken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het geluid van een tevreden varken” is: Knorren