Het getal achter de komma – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het getal achter de komma” is: Decimaal