Het is rood en springt van boom naar boom – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het is rood en springt van boom naar boom” is: Eekhoorn