Het laatste stipje aan de horizon – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het laatste stipje aan de horizon” is: Eindpunt