Het land van de Kilimanjaro – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het land van de Kilimanjaro” is: Tanzania