Het nut van zulke ruimtevaart wordt betwist – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het nut van zulke ruimtevaart wordt betwist” is: Bemande