Het raadplegen van een dokter – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Het raadplegen van een dokter” is: Consult